23-05-2021

Wedstrijd 26 & 27 juni 2021.

Beste menners,

De wedstrijd van 26 / 27 juni kan ( hoogstwaarschijnlijk ) geen doorgang vinden.

Door overheid en KNHS is afgesproken dat er vanaf 17 mei meetmomenten mogen worden georganiseerd.

Hoogstwaarschijnlijk mogen er vanaf 7 juli samengestelde menwedstrijden worden georganiseerd.

Daar vallen wij dus net buiten.

Door het district is gevraagd om toch een meetmoment (  =vereenvoudigde wedstrijd ) te organiseren op de

eerder genoemde datum. Zij willen de uitslag van de meetmomenten gebruiken voor de selectie van de

Nederlandse kampioenschappen en Hippiades.

Hoe deze wedstrijd er dan precies gaat uitziet, is even nog de vraag. We proberen zo dicht mogelijk in de buurt te

komen van een samengestelde menwedstrijd.

Voor dit meetmoment ( deze wedstrijd ) kun u zichzelf opgeven op het wedstrijdsecretariaat.

Het inschrijfformulier vindt u bij wedstrijden —  vraagprogramma’s.

email:    mjvangog@onsbrabantnet.nl

tel.:        06 1872 0978

m.vr.gr. Ties van Gog.