Bestuur.

Voorzitter:

Dhr. Ties van Gog.

Secretaris:

Dhr. Ties van Gog.

Email: mjvangog@onsbrabantnet.nl

Tel. 06 1872 0978

Penningmeester:

 

Algemene bestuursleden:

Dhr. Jos van den Broek.

Dhr. Jos Gerlings

 

Commissies.

Kas commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur:
Kas controle 2019 leden:  Hans Hoens en Nanda van de Burgt. Reserve:

Technische commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur: Ties van Gog.
Onderhoud accommodatie en hindernissen, ondersteuning wedstrijden en evenementen.

Wedstrijd- en activiteitencommissie.
Contactpersoon vanuit bestuur: Ties van Gog.
Leden: Jos Gerlings, Hans van Gog en Ronald Looijmans.
Met hulp van leden / vrijwilligers bij het organiseren van wedstrijden.

 PR commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur: Ties van Gog.
Verantwoordelijk voor het verschijnen van de Nieuwsbrieven, de website en Facebook en het contact met de sponsoren.

Lid:

De commissies vergaderen zelfstandig 1-2 per jaar samen met de contactpersoon van het bestuur, die overigens actief lid van de commissie is.

Leiding en taakverdeling van de commissie wordt door de commissieleden zelf bepaald.
Commissies dienen een begroting in van de te organiseren activiteiten en doen verslag tijdens de jaarvergadering over het afgelopen jaar en presenteren dan de plannen voor het komende jaar.