Historie:

 

De vereniging werd in het voorjaar ( 2 maart )  van 1986 opgericht door een aantal, met respect vernoemde boeren, m.n. Jo van Gog ( veehouder ), Jan van Meijl ( melk-boer ) en Harrie Sloots ( kolenboer en transporteur ), maar ook door mensen die na en naast drukke werkzaamheden de liefde voor het paard als hobby hebben opgepakt: Henk Stevens, Jan Pijnenburg, Harrie van Leeuwen, Frans Verrijt, Toon Gofers en Peter van der Heijden.

In 1989 werd het nieuwe menterrein, in samenwerking met Henk Stevens gehuurd van de gemeente Geldrop aan het Eikenlaantje in de Coevering, ingewijd in een geheel  herstelde “schaftkeet”.

1989 was ook het jaar waarin de Eerste PZ foto oriëntatietocht werd uitgezet m.m.v. landbouwmechanisatie-bedrijf  Piet Zweegers . Ook  de tochten in de omliggende gemeenten, w.o, de Vincent van Goghrit, worden door de EGM leden regelmatig op zeer verdienstelijke wijze verreden.

In 1991 sloot EGM zich aan bij de NVBAP, in 2002 opgeslokt door de KNHS;

Citaat uit “Mensport”:

Tot 1 januari 2002 viel het rijden met traditioneel gerij in wedstrijdverband bij de bond (NBVAP) onder de naam KAR ( Klassementsrijden, arren en ringsteken). Na de totstandkoming van de KNHS werd de KAR omgedoopt tot Commissie Traditioneel Gerij (CTG) en kreeg een plekje binnen de disciplinecommissie Mensport van de KNHS.
Onlangs hebben de CTG-rijders besloten hun eigen weg te gaan. Er is een nieuwe vereniging opgericht om de authentieke activiteiten optimaal te kunnen ontplooien.

In 1993 werd het huidige menterrein aan de Bosrand 130 betrokken. Bij de inrichting van het terrein werd meer richting de samengestelde mensport gedacht, werd er een brug aangelegd en palen in de grond geheid. In 1995 werd een mooie waterbak gerealiseerd m.m. v. loonbedrijf van Stipdonk en in 2000 werd het onderkomen vervangen door “Meeuw – units”.

In de wintermaanden van 1996 werden door Sjef Adelaars en Ties van Gog de snode plannen gesmeed om een indoorwedstrijd te organiseren, die in april 1997 zijn eerste gestalte kreeg. Ook outdoor wekte de interesse en in samenwerking met Mierlo en Lierop werden de eerste “wilde” samengestelde menwedstrijden georganiseerd. In 2006 worden de wedstrijden voor het eerst onder auspiciën van de KNHS georganiseerd, werd een indoorwedstrijd verzorgd onder de vlag van Geldrop Hippique en kreeg EGM haar eerste website.

Terwijl de animo voor de indoorwedstrijden en de samengestelde menwedstrijden groeide, daalde de interesse in de recreatieve tochten, zowel onderling als de deelname aan de PZ Oriëntatietocht, ook ten gevolge van het veranderde ledenbestand in die richting. In 2008 werd na twintig edities de stekker eruit getrokken voor de PZ Foto-oriëntatietocht.

Tijdens het prille bestaan van de vereniging werden er vooral onderlinge recreatieve tochten in groepsverband verreden, waarbij de gezelligheid en de inwendige mens voorop stonden. Deze tochten vertrokken vanaf het eerste particuliere menterrein van Harrie van Leeuwen aan de Rielsedijk. Vrij snel daarna werden ook kegelparcoursen uitgezet. Verder werd medewerking verleend aan o.a. Sinterklaas, bedevaart naar Handel en andere verzoeken vanuit de samenleving zoals bejaardencentra, Rabobank en andere instellingen.

De goede rekenaar heeft inmiddels uitgerekend dat EGM meer 25 jaar bestaat. In 2011 werd dit feestelijke gevierd ( waarvan foto’s in het archief ).

Tijdens de najaarsvergadering van 2015  werden de voorbereidingen gestart voor de activiteiten rondom het 30 jarig bestaan in het jaar 2016. In dit kader is gekozen voor een nieuw logo en de website is door We/Provide ( Frank Houtappels ) geheel vernieuwd.

logo-egm-21

De vereniging staat als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan statuten bij notariële acte.

Het eerste bestuur werd gevormd door Harrie van Leeuwen ( voorzitter ), Jan Pijnenburg ( secretaris ) en Harrie Sloots ( penningmeester ). Ledenbestand: 10 leden.

1989: Henk Stevens ( voorzitter  ), Jan Pijnenburg ( secretaris ) en Harrie Sloots ( penningmeester ). Ledenbestand: 12 leden.

1993: : Henk Stevens ( voorzitter ), Ties van Gog ( secretaris ) en Harrie Sloots ( penningmeester ). Ledenbestand: 14 leden.

2001: : Hein Steenbakkers ( voorzitter ), Ties van Gog ( secretaris ) en Pedro Detillon ( penningmeester ). Ledenbestand:  55 leden.

2004: : Rob Zweegers ( voorzitter ), Ties van Gog ( secretaris ) en Pedro Detillon ( penningmeester ). Leden: Hanneke Verwijst en Rinus van Meijl. Ledenbestand:  61 leden.

2006: : Rob Zweegers ( voorzitter ), Ties van Gog ( secretaris ) en Hanneke Verwijst  ( penningmeester ). Leden: Jos van de Broek en Rinus van Meijl. Ledenbestand:  60 leden.

2008: : Rob Zweegers ( voorzitter ), Ties van Gog ( secretaris ) en Theo van Galen  ( penningmeester ). Leden: Jos van den Broek en Wil Looijmans. Ledenbestand:  59 leden.

2012: : Rob Zweegers ( voorzitter ), Ties van Gog ( secretaris ) en Theo van Galen  ( penningmeester ). Lid: Jos van den Broek. Ledenbestand:  73 leden.

2015: : Ties van Gog ( voorzitter / secretaris ) en Theo van Galen  ( penningmeester ). Lid: Jos van den Broek. Ledenbestand:  69 leden.

De vereniging telt tot op dit moment twee ereleden, dit zijn Henk Stevens en Henk van Stipdonk

 

Het verenigingsgebied strekt zich uit over Zuid Oost Brabant, Noord Limburg en het Noordoostelijk deel van België.